Herverdelen

(eerder gepubliceerd in Raadsledennieuws)

Het is een saaie en ook weer boeiende tijd voor de lokale politiek in onze gemeenten. We gaan herindelen. En dat maakt dat de lopende ambities zwaar worden gehinderd door de wet Ahri.  Als het maar een beetje geld kost of oplevert, mag het al niet meer. Het gebruikelijke oogstjaar voor fracties verdampt daarmee nog voor de verkiezingen en verdwijnt in een brei van regelingen. Hamerstukken zijn er juist volop, zaken waar je wel aanwezig bij moet zijn maar wat zowel geestelijk als electoraal niet verrijkt of het debat ook maar iets aanscherpt

Verdeling punten StrategoEr moet voorwerk voor de nieuwe gemeente in oprichting worden verricht. Zoveel zelfs, dat het lijkt alsof je een dubbelraadslidmaatschap hebt. Tropenmaanden voor kleine fracties want er is zoveel te doen, een coördinatieklus voor grote fracties om overzicht te bewaren. Harmonisaties voorbereiden, planning&control, vergaderstructuur en data – en iedere gemeente heeft van oudsher uiteraard een andere vergaderavond voor de raad voor al dan niet commissies, carrousel of hoe het ook maar mag heten in de latende gemeenten. Honderden mensen zijn bezig om drie kleine gemeenten samen te smeden in protocollen, reglementen en verordeningen. Allemaal a-politieke zaken, zo lijkt het, de griffie kwartiermaker staat paraat.

Politiek vuurwerk is voorbehouden aan de samenvoegingen van de landelijke partijen in de drie werkgebieden. Volgens strakke structuur naamsveranderingen, besturen, lijsttrekkers, kandidaten, programma’s en wat allemaal nog niet meer. Er komen immers iets meer en andere zetels ter beschikking. De ‘landelijker’ hebben het daarmee makkelijk: iedereen kent de naam, bijna niemand kent de raadsleden. De strijd vindt binnenkamers plaats, alleen partijleden zullen getuigen zijn. De lokalen hebben het lastiger want de lokalen van het ene dorp zijn de anderen niet en dus is het ‘courting time’ voor een juiste concubine; er zijn vrijages, blauwtjes en voorgenomen huwelijken die weer op niets uitlopen. Heimelijke gesprekken in overige dorpen, kroegen en kelders, of langs de zijlijn. Kortom voor de politieke watchers in de dorpen valt veel te beleven. Nog een jaar herverdelen voor de herindeling.

%d