De ‘maiden speech’

Beste Democraten,

Ik vind het een eer om de komende periode jullie lijsttrekker te mogen zijn. Mee te mogen werken aan een D66 dat werkt. Een D66 dat heel actief voor de inwoners van de gemeente Geldermalsen werkt. Afgelopen periode heb ik met veel plezier bijgedragen aan het realiseren van de denkwijze van D66 in Geldermalsen. De fractie heeft zich met grote en kleine zaken bezig gehouden, we waren onderdeel van een coalitie én van een oppositie en zonder steunfractie input was het niet mogelijk geweest om zoveel te realiseren en op verstandige /afgewogen wijze te reageren. Ik ben blij met de betrokkenheid van veel van onze leden, die naar vermogen bijdragen. Ik hoop dat we voor de komende uitdaging weer gebruik mogen maken van die inzet.

D66 werkt: De komende verkiezingen willen we immers nog meer resultaat halen.

Resultaat in termen van hoe we onze doelen realiseren: Ons verkiezingsprogramma in wording zal daar leidend in zijn. Leidend omdat het van ons allemaal is; De eerste contouren zijn bijna klaar en daarna zullen alle leden daar hun bijdrage aan kunnen leveren.

D66 werkt ook als resultaat van de verkiezingen: Een gedroomde drie zetels –bij de huidige grootte van de raad- moet dat meer mogelijk maken. Mocht de raad moeten verkleinen, hoop ik op twee stevige zetels die ruim voldoende zeggingskracht geven. Zeggingskracht en daadkracht vanwege de grote uitdagingen voor Geldermalsen.

D66 werkt aan de uitdagingen:

Het worden heel boeiende bestuurlijke jaren en als iets D66 ligt is het medevorm aangeven aan het gemeentelijk bestuur van nu en van de toekomst.

De gemeente Geldermalsen staat voor de uitdaging vorm te geven aan een lokale overheid die aansluit bij wat mensen willen/waar behoefte aan is en waarnaar mensen toe ontwikkelen; Mensen zelf laten sturen in plaats van gestuurd te worden: inwoners veel meer zelf aan het stuur laten staan. Een dienende overheid past daarbij. Als logischgevolg van ons uitgangspunt ‘geloven in de kracht van de mens’.

D66 werkt aan een dienende overheid en aan slim organiseren: wat hebben wij hier nodig en hoe kunnen wij dat hier of ‘daar’ het beste regelen. Komende periode wil D66 werken aan een bestendige structuur van samenwerkingsverbanden met verschillende partijen waarbij bereiken centraal staat.

Evalueerbaar, controleerbaar en te volgen. Drie toetsbare zaken voor de burger, voor de raad en voor de samenwerkende partijen zelf. Vanuit ons principe om over de eigen grenzen te durven kijken, vanuit onze vrijheid om buiten de gebaande paden te denken en te werken.

Het worden heel belangrijke jaren in het sociale domein en als iets D66 ligt, is het daar mede vorm aan te geven

Onderwijs, zorg en maatschappelijk welzijn worden lokaal van groter belang dan ooit te voren. Ik ben er trots op dat de fractie en de steunfractie volop betrokken is bij deze werkvelden, expertise hebben en bereidtzijn vanuit medeverantwoordelijkheid hier vorm aan te geven. Onze oud-wethouder Annelies Brand heeft belangrijke contouren bepaald die een verdere uitrol mogelijk maken.

Het doel heiligt hierbij de middelen en niet andersom. Ik bedoel daarmee: Niet vanuit de financiën bepalen wat we wel of niet gaan doen maar de aansluiting bij de behoeften van de inwoners bepaalt het wat en het hoe. De gemeente is geen geluksfabriek maar D66 werkt niet aan een kille maatschappij.

Ik ben er van overtuigd dat juist de komende periode een slag gemaakt gaat worden. D66 is daarbij de bestuurlijke kracht die daarbij werkt.

Ik ben er van overtuigd dat het minder besteden van gemeenschapsgeld hierdoor een resultaat is. Ik ben er van overtuigd dat dat geen doel op zichzelf mag zijn maar dat begroting wel gezond moet zijn, om de toekomst niet te belasten maar te vrijwaren en ruimte te bieden om door te gaan.

Het worden heel cruciale jaren op het economisch en sociaal-economisch terrein, en als iets D66 ligt, is het daar mede vorm aan te geven

Woningbouw en –beheersing die aansluiten bij de behoefte van bewoners in plaats van bij ontwikkelaars. Niet langer inbreiden maar het groen in de dorpen zoveel mogelijk behouden en derhalve ook durven uit te breiden buiten de huidige grenzen. Echt duurzaam bouwen, slimme energie, en meer aanbod van sociale en ook duurdere huurwoningen. Lokale ondernemers hebben afgelopen jaren kunnen merken dat D66 Geldermalsen hun daadwerkelijke partner is.

Het worden jaren waarbij krimp een hoofdthema wordt, en als iets D66 ligt is het wel hier aan een praktijkgerichte vertaling te bieden

Krimp is geen spook of bangmakerij maar een unieke kans de overheid terug te brengen tot noodzakelijke proporties, en een omslag in (voorzieningen) denken te realiseren D66 vindt kwaliteit en bereikbaarheid belangrijk maar niet alles overal tegen elke prijs. Wij willen van een twee kernen en vervolgens halfslachtig elfkernenbeleid naar een twee-gebieden beleid. Eigenheid erkennen, stimuleren bij de lokale bevolking en (waar)borgen zodat samenwerkingsvorm los staat van identiteit.

Het streven naar een duurzame harmonieuze maatschappij én het koesteren van grondrechten en gedeelde waarden blijven van groot belang en als iets D66 ligt, is het wel hier voor te werken en resultaten te behalen

D66 werkt maar niet vanuit een ivoren toren. Ik vind het belangrijk dat iedereen over de schouder mee kan kijken wat er gebeurd, ik vind het belangrijk om iedereen goed informeren en door iedereen goed geïnformeerd te worden. Ik vind het samen bereiken, ieder vanuit zijn rol maar niet vanuit een eigen eiland belangrijk. D66 werkt en ik werk met trots voor D66Geldermalsen. Tot snel!

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.