reflectie op begroting 2018

Geachte voorzitter, college, collegae, toehoorders en allen die geïnteresseerd zijn.

 

We ontkomen er niet aan, alle signalen zijn ernaar; de naderende herindelingsdatum, het naderende vertrek van de burgemeester (onze voorzitter) en mijn laatste jaar in deze raad. En wordt dit nu het einde of wordt het een keerpunt.

Mevrouw Kübler-Ross heeft ooit eens een prachtig diep menselijk boek geschreven, dat op ieder nachtkastje van iedere veranderaar hoort te liggen. En daarin stelt zij: “Je kunt niet aan iets nieuws beginnen, zonder eerst afscheid van het oude te hebben genomen”. Daarom voorzitter een korte terugblik, om de toekomst -de begroting, te kunnen plaatsen. Dan snapt u direct waarom we deze vijf moties aanreiken over zaken die ons aan het hart gaan.

L’histoire se répète, de geschiedenis herhaalt zich. Het kwam bij mij op toen ik de luisterverslagen van de kadernota’s en beschouwingen van 2015, 2016 en 2017 ter voorbereiding afluisterde en het mij begon te duizelen van de herhalingen. De geschiedenis herhaalt zich, omdat het niet afgemaakt wordt, of er nog geeneens een begin wordt gemaakt.

Bijvoorbeeld bomenbeheer, de ene partij denkt erover, de ander schrijft er zelfs over in de krant, en daarom komen wij met een motie zodat u er iets aan gaat doen. Doen dus. Om het af te ronden. Zodat we verder kunnen.

Voorzitter, D66, PvdA en Dorpsbelangen komen met een fietsmotie. Al jaar en dag pleiten partijen hier voor betere veiligheid voor onze kwetsbare verkeersdeelnemers. Landbouwmachines worden jaarlijks imposanter, auto’s rijden door met hoge snelheid of staan ineens beleefd stokstijf stil, de rotondes zijn Russische roulette geworden. Dat is niet nieuw, dat weten we al jaar en dag, daar vragen we ook maatregelen voor, het wordt omarmd en het jaar daarop komt het terug. Daarom komen we met een motie zodat u er iets aan gaat doen. Doen dus. Om het af te ronden. Zodat we verder kunnen.

Voorzitter, we maken het soms te ingewikkeld. We hebben commerciële en niet commerciële dorpshuizen. We hebben zelfs dorpshuizen die geen dorpshuis zijn zoals De Pluk en Het klokhuis en we hebben trefpunten die op een dorpshuis lijken maar gewoon een kroeg zijn. Daardoor zijn zelfs dorpsambtenaren in totale verwarring daar gaan zitten waar niemand ze verwacht. En we hebben beleid dat keer op keer verduidelijkt, verdedigt en nog een keer verduidelijkt moet worden. Zelfs aan de raad zelf.

Daarom komen we gezamenlijk met alle partijen in de volgende raad met een motie zodat u er iets aan gaat doen. Doen dus. Om het af te ronden. Zodat we verder kunnen.

Preventie is een ander totempaalbeleid. Iedereen wil het, kan het maar doet het niet structureel. Daarom komen wij met een motie voor een pragmatisch vorm van sociale duurzaamheid. Een geldloket. Voor als er door omstandigheden ineens niet zo positieve wijzigingen in iemands financiële situatie komen. Om te voorkomen dat incassobureaus, belasting en overheid schulden erger maken in plaats van beter. Dat kunnen wij beter. Voorkomen door een geldloket te creëren op korte termijn, in ons duurzaamheidscentrum bijvoorbeeld. Daarom komen we met een motie zodat u er iets aan gaat doen. Doen dus. Om het af te ronden. Zodat we verder kunnen.

 

Preventie ook als in zichtbare zorg voor onze kwetsbare inwoners, zodat ze ergens eerlijk en onafhankelijk terecht kunnen, als ze ons sociale gezicht nog niet kunnen ontdekken. Daarom pleiten we voor een onafhankelijk ombudsman, niet voor de eerste keer maar hopelijk wel voor de laatste keer. Daarmee maken we zichtbaar dat er een eind is gekomen aan dat slechts overheden bepalen wat inwoners nodig hebben. Dat dit een begin is met wat zij nodig hebben. Het is een vorm van hostmanship die past bij onze toekomst. Daarom komen we met een motie zodat u er iets aan gaat doen. Doen dus. Om het af te ronden. Zodat we verder kunnen.

Voorzitter

Burgerparticipatie is de toekomstige kurk voor onze samenleving. In welke mate is een zoektocht in de toekomst maar benodigd draagvlak is van alle tijden. Dat wisten we al, en dat weten we nu zeker, want dat hebben we op indrukwekkende manier geleerd. Ook met de behandeling van windmolens. De ideeën van inwoners, bedrijfsleven, organisaties zijn van levensbelang voor de toekomst, daar start het, en daarom moet wij stoppen met door te gaan op de oude voet. Dat zei ik al eerder, daarvoor was er 27 juni een motie en die werd omarmd. Daarom komen we met een motie nu zodat u er iets aan gaat doen. Doen dus. Om het af te ronden. Zodat we verder kunnen.

Vijf moties en geen amendementen want een papieren wijziging is niet voldoende zo is pijnlijk gebleken. Sterker nog, mocht u bij het doorbladeren een deja vu krijgen, dan klopt dit; tijdens de niet-beschouwingen van 27 juni zijn ook door ons en anderen soms moties ingediend die verdacht veel op deze lijken. Nergens in de begroting voor volgend jaar blijkt de omarming van woorden, daarom de vijf moties voor daden en wij hopen dat de Griffie zich uitdrukkelijk bezighoudt voor ons met de bewaking van voortgang. Zodat het afgerond wordt, het een einde wordt van een tijdperk, en er ruimte is voor een keerpunt is, in de nieuwe gemeente West Betuwe.

 

 

 

%d