• De Regel

    (Eerder geplaatst in Raadsledennieuws) Zo pal voor de jaarwisseling ligt daar kloek- ons nieuw reglement van orde. Noodzakelijk omdat de fractievoorzitters eindelijk het Presidium hebben teruggebracht tot een eenduidige taak van voorzitters van commissies. Noodzakelijk ook, omdat nu het seniorenconvent nieuw leven wordt ingeblazen. Een scheiding tussen twee bijeenkomsten die de laatste zes jaar weinig meer herkenbaar was: Urenlang gesoebat over de LangeTermijnAgenda, over de raadsagenda gecombineerd met vertrouwelijke mededelingen van burgemeester of fractievoorzitters onderling, al dan niet met de pers er doodleuk bij. Een verwarrend zonde van de tijd. En passant is er ook een poging ingevoegd om het luchtledige rondom inspreken door burgers te pareren; In onze trits…