• De Krachtmeting

    De verbazing is groot: De huidige coalitiepartijen van Geldermalsen, Dorpsbelangen, SGP en CDA, pleiten al geruime tijd voor samenwerking en fusie met buurgemeenten Neerijnen en Lingewaal. Beiden net als Geldermalsen plattelandsgemeenten. Samen zouden we een krachtig lokaal bestuur vormen dat de uitdagingen van de toekomst prima aankan. Bij de eerste de beste uitdaging, het vraagstuk hoe we in Rivierenland op korte termijn een grote groep vluchtelingen gaan opvangen, houden diezelfde partijen opeens een opmerkelijk pleidooi voor samenwerking met een stedelijke partner. Oftewel laat Culemborg en/of Tiel maar voor opvang zorgen. Dat is tenminste af te leiden uit de verklaring die zij deden uitgaan. Hoezo krachtig lokaal bestuur als je straks de grootste…