2013

De Nieuwjaarsbrief 2013

2012:

Een turbulent jaar werd ons deel. Als gemeenteraadsfractie van D66 en als D66 afdeling. Als coalitiepartner en als oppositiepartij. Tijdens het vorige kerstreces waren indringende gesprekken met coalitiegenoten VVD en Dorpsbelangen al gaande met als doel het afwenden van de zoveelste crisis. De toenmalige coalitie en het college leken geen lang leven meer beschoren, ondanks de grote noodzaak tot besluitvorming over belangrijke onderwerpen en de gemeentelijke financiën, ondanks een nieuwe burgemeester met nieuw elan.

Zo startte 2012 en zochten wij naar de prioriteiten en de afbreukrisico’s. Het werd een bondig lijstje: MFC, subsidieregister, aanbestedingsregister, politiek café, begroting en de grondexploitatie. Met de grote zorgdossiers (WMO, jeugdzorg) naast de financiële thema’s, als een tweede doorlopende rode draad. Het werd een oefening in dualisme, niet door het nog geldende coalitieakkoord (dromen, durven, doen), niet door onze goede verstandhouding met onze wethouder, niet door met elkaar de discussie te voeren op de inhoud maar helaas, vooral gericht op het proces. Wat leidde tot uitstel en besluiteloosheid. Politiek in Geldermalsen, zoals het in 2012 was.

Een jaar dat zich kenmerkte door de val van het college eind april, de daaropvolgende coalitieonderhandelingen en onze uiteindelijke beslissing niet verder mee te willen doen. Geen maskerade, geen demasqué maar wel een nieuw coalitieakkoord op de tafel achterlatend dat recht deed aan de ontstane situatie. Wij kozen voor een constructieve oppositie om zo tegen een ondraaglijk en bijna onafwendbaar alternatief van een coalitie CDA, SGP en VVD te acteren. Ondertussen heeft onze wethouder Annelies Brand noodgedwongen haar dadenkracht moeten stoppen. Dat betreur ik en dat doet haar inspanningen tekort. Het is echter een politiek gegeven dat een dossier start voordat je zelf startte en eindigt na je weggaan.

De tweede helft van het jaar stond voornamelijk in het teken van het MFC en de beschouwingen over de gemeentefinanciën. Bestuurlijk ontstond een gekrakeel dat zijn weerga niet kent en uitmondde in (de nu bekende) raadsbesluiten en het ontstaan van een nieuwe onvoorspelbaarheid in de gemeenteraad met het CDA dat haar huidige positie in het centrum van de macht te pas en te onpas gebruikt. Deze kerst bleek eens te meer dat er in Geldermalsen twee coalities zijn; de formele (DB, CDA en PvdA), die wij kritisch volgen, waar we tezelfdertijd onze zorg om de mens in herkennen maar de Quick Wins van cliëntalisme te hoog achten en dan is er feitelijk vanaf het prille begin van die formele coalitie, de informele coalitie (VVD, CDA,SGP). Twee coalities, die ieder op zich, al grote ‘successen’ hebben weten te boeken maar dit (nog) niet altijd weten te verzilveren, vanuit een verlammende besluiteloosheid. Iets om alert op te zijn en om alle voorstellen toch met open geest tegemoet te treden. Niet om voor of tegen te zijn maar om de juiste besluiten te nemen, voor Geldermalsen. We leren er iedere dag weer iets bij.

Grote zaken zijn gelukt, gehaald en verzilverd maar evenzo kleine: de inspanningen van mijn medefractielid Rita Boer Rookhuiszen rondom het politiek café en haar bemoeienis met de nieuwe huisartsenpraktijk in Buurmalsen/Tricht zijn niet voor niets geweest. Het aanbestedingsregister is in werking. Het is nog niet perfect en behoeft aanscherping voor de evaluatie en laat tezelfdertijd onthutsende meevallers zien die eerder verborgen bleven. Een soortgelijk openbaar subsidieregister is ons lopende doel en zal hopelijk dit voorjaar het licht zien. Ons grondgebiedcommissielid Ron Groenewegen wist en
weet ondertussen met zijn nuchtere en zakelijke inbreng onze fractie met beide benen op de grond te houden.

2013:

Majeure dossiers eisen hun aandacht (zorg, jeugd, Lingewaarden, GRondEXploitatie, zorglandgoed, verdergaande of zelfs verregaande gemeentelijke samenwerking). Majeure dossiers van levensbelang, van algemeen belang waarbij persoonlijke en verborgen belangen dus niet bij de discussie en besluitvorming mogen prevaleren. Waarbij het belang van onze inwoners voorop staat en waarover in alle openheid over gesproken moet worden. Waarbij belangrijke onderwerpen integraal en niet verspreid over diverse commissies behandelt dienen te worden. En ondertussen richten we ook al de blik op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Het wordt druk, spannend en interessant en het wordt een jaar bol van grote lijnen om de menselijke maat te bewaken. Ik daag u allen uit: doe mee, denk mee, steun mee, zoek mee, initieer mee (en scout mee): we hebben iedereen nodig en nog meer, om zo krachtig te blijven werken aan de dorpen van “Malsen aan de Linge”.

De fractie van D66Geldermalsen wenst u een vrij, zinnig en betrokken 2013!

Jan M. de Geus

raadslid en fractievoorzitter D66 Geldermalsen

j.degeus@gemeenteraad-geldermalsen.nl

Tel +31 (0)6 53218189

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.