• Het Geheim

    Eerder geplaatst op Raadsledennieuws Als openbaar bestuur achter gesloten deuren moet, gaat dat wringen. Onontkoombaar. Natuurlijk moet er een manier zijn om zaken in de gemeenteraad in besloten openheid met elkaar te bespreken zonder dat dat financiële consequenties heeft voor de gehele gemeenschap. Bijvoorbeeld bij onderhandelingen of wanneer een individu in het bijzonder onderwerp van gesprek is en de gemeentewet helpt daarin. Natuurlijk hoeft dat niet beperkt te blijven tot een seniorenconvent of een commissie stiekem. Artikel 23, 24 en 25 van de gemeentewet bieden de soelaas. De geheimhouding en de beslotenheid ontberen geen democratisch karakter, want er is een meerderheid van de raad nodig voor de bekrachtiging maar het…