• Advies aan college ivm Zorglandgoed Tricht

    Voorzitter, Het college heeft aangegeven in principe verder te willen gaan met de voorbereidingen om een zorglandgoed nabij Rumpt mogelijk te maken. Het college heeft vervolgens de raad gevraagd of hiervoor op de lange termijn voldoende draagvlak in de raad te vinden zal zijn. D66 heeft reeds in een eerder stadium aangegeven de voorliggende plannen te vinden passen in de geformuleerde en goedgekeurde kaders en de geldende visies van Geldermalsen op (zorg)landgoederen. D66 heeft geen zwaarwegende argumenten tégen kunnen vinden in de geuite argumenten door de vereniging Ons Dorp Rumpt én de diverse particuliere insprekers. D66 begrijpt dat men de komst als ingrijpend ervaart en vindt het daarom goed is…