Niet gecategoriseerd

Advies aan college ivm Zorglandgoed Tricht

Voorzitter,

Het college heeft aangegeven in principe verder te willen gaan met de voorbereidingen om een zorglandgoed nabij Rumpt mogelijk te maken. Het college heeft vervolgens de raad gevraagd of hiervoor op de lange termijn voldoende draagvlak in de raad te vinden zal zijn. D66 heeft reeds in een eerder stadium aangegeven de voorliggende plannen te vinden passen in de geformuleerde en goedgekeurde kaders en de geldende visies van Geldermalsen op (zorg)landgoederen.

D66 heeft geen zwaarwegende argumenten tégen kunnen vinden in de geuite argumenten door de vereniging Ons Dorp Rumpt én de diverse particuliere insprekers. D66 begrijpt dat men de komst als ingrijpend ervaart en vindt het daarom goed is dat er op basis van vragen en opmerkingen vanuit de volksvertegenwoordiging alsnog wijzigingen in het originele plan door de initiatiefnemers zijn aangebracht. D66 hecht er aan dat burgers, ondernemers en instellingen kunnen bouwen op een stabiel bestuur en zo in staat zijn zelf lange termijn plannen te kunnen formuleren. Ad hoc of opportunistische aanpassingen op beleid wat breed gedragen en besloten is, maakt van openbaar bestuur een onbetrouwbare partner. Uiteraard kunnen nieuwe inzichten altijd tot breed gedragen wijzigingsvoorstellen leiden, maar dat ligt hier nu niet voor. D66 hoopt dat er toch dialoog plaatsvindt, nu en in de toekomst gedurende de ontwikkeling en het daadwerkelijk functioneren van deze zorginstelling tussen en met de betrokken partijen.

Voorzitter,

D66 vindt het spijtig dat wanneer door ondernemers en/of burgers nadere invulling wordt gegeven aan een door ons zelf bepaald, gekozen en breed gedragen beleid, dit niet breed wordt gedragen door de coalitie in casu het gehele college. Juist deze coalitie die als geen ander hamert op bestuurlijke betrouwbaarheid, cohesie en transparantie. Als raad zijn we taakstellend geweest en we zijn op verzoek vooraf controlerend cq toetsend geweest. De rationele argumenten zijn toetsbaar, de emotionele niet en juist daarom is zo spijtig dat er zo verdeeld wordt geadviseerd door deze coalitie. Want welk beeld levert dit voor burgers, ondernemers en instellingen nu op, als het gaat om willen vestigen in onze gemeente.

D66 is nieuwsgierig naar de afweging van het college na afloop van deze ‘raads-raadpleging’ en wil daar spoedig over geïnformeerd worden: Vindt u het totale advies voldoende reden om door te gaan met de voorbereidingen, geeft deze uitkomst in uw ogen voldoende zekerheid voor de betrokken ondernemers om hun plannen voort te zetten. Deze ondernemers ën andere toekomstige kandidaten voor welke vestigingsvraag in de gemeente Geldermalsen dan ook.

Voorheen fractievoorzitter (sinds 27 april 2010 tot 31 december 2018) en raadslid voor D66Geldermalsen. Momenteel actief in het bestuur D66Gelderland

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.