• De Noodrem

    Het duizelt mij, ik wrijf de ogen uit en lees de voorpagina van het katern Rivierenland van 11 augustus van de Gelderlander nog eens goed na. De tweede kolom en de rest van het artikel ademt alle ingrediënten voor een bestuurlijke molotov voor regionale samenwerking. De daarin genoemde organisatie in de jeugdzorg betreedt naar nu blijkt de gouvernance code met alle voeten maar mogelijk. Een directeur die zelf bewindvoering van de (jeugdige) cliënten op zich nam, eigen medewerkers in de beoogd onafhankelijke cliëntenraad, een raad van toezicht bestaande uit ‘kennissen’ van de directeur, een ontbrekende deskundige op het gebied van zorg en géén van de medewerkers heeft een afgeronde zorgopleiding.…

  • De Beschutting

    De wereld staat in brand. Ieder land is op dit moment wel op de een of andere manier betrokken geraakt in een of andere oorlog of conflict en daar helpt geen reces op lokaal politiek niveau aan. Dat reces biedt hooguit de ruimte voor lokale partijen en raadsleden om met elkaar te piekeren en te peinzen over wat er buiten het dorp gaande is, en wat dat dan weer voor het dorp betekent. Gelukkig vinden dat soort gesprekken veelvuldig plaats, overal, door menig verschillend raadslid. “Topdorp!” roept een buitenstaander vertwijfelt als deze een flard van zo’n gesprek opvangt. De waarheid is natuurlijk dat we wel wat moéten doen, vanwege de wereldgebeurtenissen.…