Belangwekkende Commentaren

Evaluatie en zelfreflectie D66Geldermalsen nav dossier AZC

Tijdens de behandeling van het feitenrelaas op dinsdag 26 januari in de Lingeborgh over de gebeurtenissen en procesgang rondom de komst van een AZC in Geldermalsen, sprak de fractievoorzitter Jan de Geus namens de fractie en steunfractie de onderstaande bijdrage:

Voorzitter,

Deze evaluatie gaat eigenlijk niet over een AZC ja of nee. Deze evaluatie gaat eigenlijk over fatsoenlijk wonen met elkaar, over zwemles als je dat niet kunt betalen, over je veilig voelen en vooral veilig voor je kinderen. Deze evaluatie gaat eigenlijk over Geldermalsen, als plek om te willen en te mogen zijn. Nu en straks.

En dus zijn we hier op ‘onze’ school. Hier wordt gewerkt, hier worden fouten gemaakt. Daardoor wordt geleerd. En als je een onvoldoende hebt gehaald, wil dat nog niet zeggen, dat je gezakt bent voor de rest van je leven. Dus een mooie, symbolische plek voor een terugblik en voor een blik naar de toekomst.

En natuurlijk past daar een onafhankelijk onderzoek bij –zoals het CDA bepleit. Gaat D66Geldermalsen helemaal in mee. Maar als je wilt leren, moet je juist nú bij jezelf te rade gaan. Dan moet je geloven in je eigen vermogen tot zien en luisteren. Dan moet je durven vertrouwen op je eigen kracht en tot een mening durven komen. Dan moet je durven accepteren dat verschillende meningen naast elkaar kunnen bestaan. Want weet u, dé waarheid bestaat niet, alleen een keuze telt. Daarom hebben we democratie en daarom hebben we een gemeenteraad van gewone burgers: van u en ik.

Woensdag 16 december was natuurlijk een dieptepunt voor Geldermalsen. Niet door de voor- en tegenstanders die daar stonden, maar door die kleine gewelddadige groep uit onze eigen gemeente. De beelden spreken voor zich. Binnen waren ca 300 inwoners waarvan 60 insprekers, die raadsleden hun overwegingen wilden laten horen, voordat de gemeenteraad een afweging over het voorstel zou gaan maken. Gewoon democratie, zoals het hoort. Er ligt nu een feitenrelaas over het gebeurde. Daar kan en mag je van alles van vinden, maar geen enkel van deze feiten is een excuus voor het gebruikte geweld.

D66Geldermalsen is geschokt door het tomeloze geweld. Geschokt over het ontbreken van welk respect dan ook, voor wie dan ook. Door een kleine groep dorpsgenoten. Dat is niet gewoon. Dat is onaanvaardbaar. Het is een aanval op onze rechtstaat en elke vorm van eigen rechter spelen wijzen wij af en vraagt om kordaat optreden.

Diep respect voor de beveiligingsmensen, politie en de ME die met zichtbaar gevaar voor eigen leven ervoor zorgden dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Trots op de medewerkers van het gemeentehuis die ervoor gezorgd hebben dat de volgende dag inwoners gewoon aan het loket terecht konden.

Voorzitter,

De uitkomst overziend en de gezien de vragen die bij heel veel van ons nu nog steeds leven:

Zijn wij als gemeente te klein voor zo’n groot vraagstuk? Om het goed te doen?
Zijn we als gemeentebestuur te klein voor dit vraagstuk, wat de regering niet aankan en wat de provincie zonder voldoende ondersteuning doorschuift?
Zijn we met een te klein college en een gemeentehuis met een te kleine bezetting en werkt iedereen zich suf maar hebben we amper tijd om dingen te vertellen en om te praten en antwoorden te geven aan iedereen en alles?
Zijn we als raad te klein omdat we ondertussen zo veel kleine partijen hebben. Bijna 21 leek wel afgelopen maand en we willen toch dat we allemaal gehoord worden. Ook vanavond weer.
Misschien zijn we eigenlijk allemaal slachtoffer. Misschien zijn we als de samenleving van Geldermalsen niet weerbaar genoeg en gaat het allemaal te snel, te veel, te groot en te lang.

Weet u, je zou het bijna gaan denken. Want het ging dus niet goed en het gaat van kwaad tot erger. Maar voorzitter, dat laatste, dat we niet weerbaar genoeg zijn, dat gelooft mijn fractie niet.”

Mijn fractie is overtuigd dat het wel kan. Dat we wél met elkaar kunnen zorgen dat we meer weerbaar zijn en dingen aankunnen. Daarom is mijn fractie al jaren bezig voor een goed minimabeleid, knokken we voor meer sociale woningbouw. Voor bereikbaarheid van voorzieningen, voor zorg. We werken voor mensen die er allemaal toe doen in onze samenleving maar het niet altijd zelfstandig kunnen. Voor mensen die geen grip (meer) hebben. Om welke reden dan ook.

Dat idee ligt ten grondslag aan al onze keuzes van afgelopen jaren en wij sluiten niemand uit. Het kan volgens ons wel: een samenleving waarin wij samen leven en er voor iedereen plek is.

Moed: Voorzitter we hebben de moed nodig om elkaar weer te ont-moeten. Niet alleen over een AZC ja of nee, maar over de vraag wat wij willen zijn, met elkaar. Gaan we maximaal voor de dikke ik en minimaal voor anderen, of gaan we maximaal voor elkaar, ook al kennen we elkaar misschien nog niet.

Noem het maar een brede maatschappelijke discussie over Geldermalsen aan de Linge

In alle wijken, dorpshuizen, scholen, kerken en waar wij elkaar ook maar kunnen ont-moeten. En niet binnen een week maar de komende maanden. Zodat we met elkaar kunnen werken aan welk perspectief we hebben, en welk perspectief we elkaar willen bieden.

Ja dat kost tijd, en ja dat kost geld maar we moeten van elkaar willen weten wie geen grip meer heeft en we moeten willen weten hoe we elkaar kunnen helpen om weer grip te krijgen.

Want de wereld draait door en het wordt nooit meer ‘vroeger’ en onze fractie vindt dat we daarom allemaal –en ieder op zijn manier, en naar zijn eigen vermogen, een steentje kunnen bijdragen. Bouwen met elkaar. Aan ons Geldermalsen.

Om het in Geldermalsen naar de zin te hebben, niet bang te hoeven zijn, om fatsoenlijk te kunnen wonen met elkaar en ja we sluiten onze ogen niet voor wat er gebeurd in de wereld.

Voorzitter tot slot,

Wie goed doet, goed ontmoet. Een ouderwetse norm, die gewoon past bij Geldermalsen. Ik heb moed, mijn fractie heeft moed. De vraag is: heeft de raad moed? Heeft het college de moed en beste aanwezigen, heeft u moed? Want anders hebben we niets geleerd van deze ellende. Dan komt er na deze onvoldoende geen voldoende. En dan blijft deze evaluatie alleen maar woorden. Wij nodigen u uit. Doe mee!

—-

De fractie benadrukte bij het aannemen van de breedgedragen motie van de SGP dat hiermee de raad tevens een opdracht op zich heeft genomen om op het gebied van armoedebeleid, sociale woningbouw, onderwijs en zorg expliciet aandacht te hebben voor de kwetsbaren in onze samenleving

Voorheen fractievoorzitter (sinds 27 april 2010 tot 31 december 2018) en raadslid voor D66Geldermalsen. Momenteel actief in het bestuur D66Gelderland

%d