• Spoorzoeken

    In de discussie rondom de stationsomgeving Oost in Geldermalsen (iedereen is er over uit als het gaat om de stationsomgeving west) wemelt het langzamerhand van de Indianenverhalen: claimbedragen tuimelen door Twitter, ingezonden brieven, in de wandelgangen van het gemeentehuis, in het Nieuwsblad Geldermalsen, de Gelderlander en wat dies meer zij. Cowboy scenario’s doen de rondte, ‘de coalitie blaast alles af’ tot aan ‘het college naar huis’. Divergerende of escalerende stellingnames,  reacties en tegenreacties, ingezonden brieven, persoonlijke diskwalificaties, heimelijke stukken en bijeenkomsten, rekenmeesters met extreem verschillende rekenmethodes en dito uitkomsten. Dreigementen, toekomstbeelden, oneigenlijke dilemma’s en conclusies die gebaseerd zijn op het gevolg van die conclusie. Het is er allemaal en het…

  • Nazomeren

    Omgekeerd evenredig aan het korter worden van de dagen, wordt het dossier Stationsomgeving Geldermalsen groter – en dat gaat sneller dan ik wil. Na de zomer vol voorbereiding komt nu de uitvoering: The proof of the pudding is in the eating. De pers doet gelukkig mee (goede mobilisator van divergerende krachten), Twitter- en Blog berichten, als deze, dragen bij aan de raadsvergadering waar iedereen hals reikend naar gaat uitkijken. Steunbetuigingen, verwensingen , brieven, telefoontjes,kortom ik merk dat ik niet meer onbekend ben bij inwoners van de gemeente Geldermalsen en dat mijn uitnodiging in mijn “raadspraat” momenteel wel zeer ter harte wordt genomen. De stellingname van de huidige coalitie wordt getoetst,…