Raadspraat 08-03-2012: Besluiten, Salomons oordelen en besturen

Deze coalitie heeft in twee jaar tijd al het nodige werk verzet in lijn met het coalitieakkoord en natuurlijk niet naar ieders persoonlijke zin. Niet omdat er niet geluisterd wordt maar omdat alle belangen van belang zijn. Is alle belang even belangrijk? Dat kun je niet zo stellen. Eigen belang, meerderheidsbelang, algemeen belang en welk belang dan ook strijden continue om voorrang bij besluitvorming. In de politiek draait het om de afweging en moeten wij werken vanuit de redelijkheidsvereiste. Wat houdt dat in?

De Nationale Ombudsman ziet dat als volgt: “Een overheidsinstantie moet bij haar handelen de relevante feiten en omstandigheden vergaren. De verzamelde gegevens dienen vertaald te worden in belangen die tegen elkaar moeten worden afgewogen. In principe moet de overheidsinstantie alle rechtstreeks betrokken belangen wegen. Of een belang geen rol mag spelen is een zaak van interpretatie van de wettelijke regeling of van de aard en strekking van de bevoegdheid. Er mag geen sprake zijn van willekeur. Dat betekent dat de uitkomst van de  belangenafweging door een overheidsinstantie niet onredelijk mag zijn.”

Eigenlijk zouden we allemaal tot dezelfde conclusie kunnen komen maar ja, politieke belangen kunnen soms een verrassende draai geven. Dat laatste moet u goed in de gaten houden, dat is handig voor de volgende verkiezingen. De redelijkheidsvereiste is een zorg voor raadsleden bij alle besluiten, bij de Salomons oordelen en bij het besturen.

Wel of niet een MFC, hoe omgaan met overweggangen in Tricht, een zorglandgoed in Rumpt, huizenbouw in Rhenoy. Allemaal onderwerpen waar roeptoeteren dat ‘het even snel geregeld moet worden’ een typisch gevalletje van eigen belang is. Daar doe je Geldermalsenaren als geheel mee te kort, daar doe ik niet aan mee.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.