Belangwekkende Commentaren

Vaststelling coalitieakkoord 28 juni 2012

Voorzitter,

Vitale gemeente, vitale dorpen en vitale inwoners belooft beweging, samenwerking en levenslust naar de toekomst met duidelijke doelen voor ogen. Het is een akkoord van co-creatie en zo open moet het ook blijven. Open naar de bewoners van Geldermalsen, open voor wat moet en nodig is.

De voornemens die in dit akkoord staan zijn stuk voor stuk van groot belang voor een toekomstbestendig Geldermalsen. De versnelde ombouw van ontwikkel naar beheergemeente spreekt D66 zeer aan. Het realistische financiële overzicht door de gefaseerde afwaardering van grondwaarden die er niet zijn, de investering in de portefeuille samenleving, de realisatie van het mfc/ecg zoals eerder bedacht in deze periode, de focus op samenwerking met anderen voor een lean en mean lokale overheid; allemaal zaken die voor D66 Geldermalsen van belang zijn, waar we over meegesproken hebben en wat er nog steeds in staat. Het uitgangspunt om de begroting sluitend te hebben, om de totale lasten voor de burgers niet te laten stijgen, en de afspraak om ieder jaar opnieuw te bezien of er sowieso wel een lastenstijging noodzakelijk is, zoals ook eergisteren door Dorpsbelangen werd geuit, is voor D66 van groot belang.

D66 tekent niet mee. Niet uit rancune, maar vanuit zorg, zorg voor de haalbaarheid van een aantal voornemens. In de kranten heeft men het over een gedogen door D66. Gedogen is oogluikend toestaan maar D66 kijkt met open ogen naar het daadwerkelijk doen van deze coalitie. Uitwerkingen van de intenties zullen telkens op inhoud door onze fractie worden gewaardeerd. Gedogen is om omzichtig met een coalitie om te gaan, zodat het op cruciale momenten niet (weer) valt. Prudent lijkt D66 meer gepast. En daar is aanleiding voor in dit akkoord.

Bestuurlijke integriteit en betrouwbaarheid van een overheid zijn van groot belang, de behandeling van dossiers zoals MFC, Zorglandgoed en met name het dossier Lingewaarden zijn daarbij voor D66Geldermalsen zichtbare toetsstenen. Het voorkomt -zoals vandaag maar weer bleek- onnodige briefwisselingen met advocaten, het voorkomt onnodige rechtsgangen, het voorkomt onnodige kosten en onnodige ergernis. Werken aan duidelijkheid, doordachtzaamheid en doorzichtigheid. Voor onze inwoners, onze partners in het bedrijfsleven en onze bestuurlijke samenwerkingspartners, zonder ‘aanzien des persoons’. Voor huidige én toekomstige samenwerkingsverbanden. Want alléén moet Geldermalsen het niet willen, tezamen moet het kunnen én moet ook het gebeuren.

Voorzitter, Malsen aan de Linge: we zijn halverwege de periode en veel is al gedaan, de trein gaat verder met nieuwe bemensing, er zal nog veel gebeuren. D66 vindt de beweging goed, is blij dat B&W de draad weer kan oppakken, en kijkt uit naar de samenwerking met dit nieuwe college. Welkom in Geldermalsen!

Voorheen fractievoorzitter (sinds 27 april 2010 tot 31 december 2018) en raadslid voor D66Geldermalsen. Momenteel actief in het bestuur D66Gelderland

Geen reacties

 • Rutger

  Hallo Jan, een vraag. Is het coalitieakkoord, zoals het er nu ligt, inhoudelijk nu wel of niet helemaal samen met jullie (D66 Geldermalsen) samengesteld? En zo niet voor de volle 100%, welke elementen zien/zagen jullie anders? Wellicht schept het meer duidelijkheid om dit concreet te benoemen? Vanuit de pers heb ik zelf namelijk min of meer begrepen dat jullie je in het volledige akkoord kunnen vinden, maar alleen op onderdeel benoeming wethouders zijn afgehaakt. Stel dat jullie wel een wethouder hadden mogen ‘leveren’, hadden jullie dan wel getekend?

  • jandegeus

   Beste Rutger,
   haden we getekend als we een wethouder hadden ‘mogen’ leveren, dat weet ik niet; kenmerk van onderhandelen is, dat het pas klaar is als alle handtekeningen er onder staan. Wij zijn eerder van tafel gegaan. Issues die voor ons van groot belang waren op het moment van weggaan enerzijds inhoudelijk:
   Begroting conform eisen: Precariorechten (D66 had deze ‘opbrengsten’ niet meegenomen in hun versie van de Solide Begroting omdat er op dat moment al veel teveel signalen waren dat dit niet kon), breekpunt van onze kant dat nog steeds op tafel lag: intentie Lingewaarden terug/omdraaien (bestuurlijke betrouwbaarheid)

   anderzijds vanuit het onderhandelingsproces:
   de wijze van onderhandelen na bijeenkomst 2 als uitingsvorm van (gebrek aan) bestuurlijke betrouwbaarheid en onderling vertrouwen (basis voorwaarde voor de samenwerking) – niet de inhoud was leidend maar de politieke dynamiek. En dat past voor geen meter bij D66

   maar eerlijk is eerlijk, een alternatieve constellatie leek ons zeer onwenselijk, en op hoofdlijnen en op sommige detailpunten zijn we het eens met de koers.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.