Kadernota 2014

Geachte inwoners van Geldermalsen, geachte voorzitter, college en collegae,

Wat maakt een beschouwing memorabel? Normaliter de inhoud met wat retorische toeters en bellen. Maar op inhoud gaat D66Geldermalsen het deze keer niet halen: kadernota 2013 en beschouwingen 2013 bevatten eigenlijk al de tekst die een jaar later nog uitgesproken kan worden.  De paarse krokodil in de vorm van de reclamemast, de beperkte ruimte op de begroting, de onzichtbare meevallers op de aanbesteding, de zoektocht naar de transities, de gapende gaten in de grondexploitatie enzovoort, enzovoort.

En alles wat we kregen was een coalitieakkoord met mooie beloften. “LeukeDingen-beloften”, die bij de eerste beste bespreking al voor het grootste deel overboord gingen. En daar zitten we nu.

En op basis van die leuke-dingen-beloften ligt er notabene nu een kadernota.

Een nieuwe raad, een nieuw college en oude dingen die maar niet voorbijgaan. Een jaar gebeurt er nauwelijks iets en als we niet oppassen verandert er de komende vier jaar ook niets, want “als we altijd denken, zoals we altijd dachten, zullen we altijd vinden, wat we altijd vonden” (vrij naar Einstein).

Bezuinigingen leiden alleen maar tot meer bezuinigingen en leiden zo tot nog minder wat je kunt doen. Dat leidt tot stilstand, dat leidt tot louter achteruitgang. En dat is waar D66Geldermalsen geen zin in heeft.

D66Geldermalsen heeft zin in groei. Nieuwe groei en voor D66 bestaat die groei (niet alleen landelijk) uit ruimte, beweging en richting.

Laten we met dat laatste beginnen: als we niet weten waar we heen gaan, heeft al het andere geen zin. Aangezien we de kadernota niet konden betrappen op richtinggevend zijn én omdat “Malsen aan de Linge” nu al jaren als totempaal dient, doen wij een voorzetje.

Geldermalsen doet het zelf, op eigen kracht. Elf dorpen, die met elkaar samenwerken, die met andere samenwerken. Onderzoek na onderzoek toont aan dat eigen kracht scenario’s werken, mits je die visie kiest, koestert en completeert met samenwerkingsverbanden. Verbanden die transparant zijn en democratisch van aard. De gemeente als regisseur. College en raad: zoek dus continue naar bijpassende leveranciers en toets die goed -doorlopend. Maak gebruik van criteria die passen bij een duurzame ambitie.

Meer en meer hoort een gemeente ‘klein en fijn’ te zijn in plaats van ‘lean en mean’. Afgelopen jaar zijn we teveel geconfronteerd met effecten van de kaasschaaf, de Pavlov reactie op ombuigingen. In plaats van “wat kunnen we missen” moeten we de vraag stellen:  “Hoe gaan we dit anders organiseren”. Dat is de andere kant op denken en doen. Dat is de richting.

Daarvoor moeten we bewegen. Daarvoor moeten we niet alleen inzetten op sport en bewegen (letterlijk) maar ook de maatschappelijke infrastructuur onderhanden nemen en toekomstbestendig maken. We moeten vorm geven aan Geldermalsen zodat Geldermalsen kan meebewegen in  de nieuwe economie, want dit is de rand van de randstad, de poort naar de Betuwe, de prachtige Betuwe en daar moeten we iets mee gaan doen.

Dat doen we door andere standpunten in te nemen dan de oude; voor ondernemers en ondernemerschap. Dat doen we door een actieve overheid te zijn met slimme ondersteuning voor bedrijfsleven, en voor de inwoners een prettige leefomgeving en door uitstekende fysieke en digitale dienstverlening te leveren.

Het betekent dat we mensen wendbaarder moeten maken. Dat betekent dat we talent moeten stimuleren en moeten koesteren. Met nadruk op goed onderwijs, in de breedste zin van het woord, dus ook scholing van volwassenen. En inzetten op preventie, op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheidzorg.

We moeten als gemeente ook anders willen zijn. Door bescheiden te zijn en vooral doelmatig te zijn en díe partners op te zoeken die de juiste bijdrage kunnen leveren. Op grondexploitatie, op juridisch vlak en voor de zorg. Zeker voor deze drie beleidsvelden.

Daar hebben we ruimte voor nodig, voor de kwetsbaren, om met Kees Kraaijeveld  in Vrij Nederland te spreken: “Sociaal beleid is bij uitstek bedoeld voor mensen die niet zelfredzaam, niet assertief, niet sociaal, niet slim en zelfs niet leuk en aardig zijn” .

Daar hebben we ruimte voor nodig, om zorg op onze maat te kunnen bieden. Daar hebben we ruimte voor nodig, om financieel niet verder te moeten bezuinigen maar om juist meer te kunnen en die ruimte zit alleen het komende jaar er nog in.

Daarvoor moeten we ieders denkkracht en daadkracht inzetten en heldere afspraken hebben. Daarvoor moeten we duidelijkheid tonen: niet drie maar één wethouder die over transities gaat, fte’s op basis wat nodig is en een bereikbaarheidsambitie die past bij het niveau van het bedrijfsleven, om dezelfde reden als zij, omdat onze toegevoegde waarde er van af hangt.

Een voorzet voor het college, omdat de kadernota geen richting geeft, wat begrijpelijk is en een gemiste kans is. Uw beoogde ervaring is eerder een belemmering want ‘als u doet wat u altijd deed, zult u krijgen wat u altijd kreeg’

Een architect vertelde mij eens dat als er een woeste ruimte is, dan moet je daar muren in zetten. Dat geeft ruimtes, en in die muren maak je ramen, dat geeft ruimte. En zo bouw je een huis op een stuk land. Een huis waar de diverse inwoners van Geldermalsen zich thuis voelen. Als een keuze, niet omdat je niet weg kon of niet wist dat het bestond. Het is in die ruimte dat we moeten bewegen en richting geven. Dat is onze uitdaging, dat had D66Geldermalsen graag gezien in deze kadernota.

Gebaseerd op deze gedachte vragen wij uw steun voor 8-tal concrete acties:

  1. Als we geen JOGGgemeente willen zijn, laten we dan een TopBeweegGemeente zijn: Ga om de tafel met alle basisscholen, kom gezamenlijk tot één bewegingsprogramma binnen schooltijd, desnoods met extra schooluren. Zet daar alle beschikbare middelen, zoals Bios-gelden en combinatiefunctionarissen op in. Zo bereikt u de meeste kinderen.
  2. Zorg voor een aantrekkelijke gemeente voor onze jongeren. Stimuleer activiteiten voor de doelgroep (ook op zondag). Zorg voor aanbod van passende particuliere huurwoningen. Zo bereikt u jonge/nieuwe inwoners
  3. Geef bij aanbestedingen Social Return daadwerkelijk een rol, stel minder eisen aan of schrap ervarings- en omzeteisen. Zo bereikt u jonge ondernemers
  4. Werk aan werk voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Geef daarbij zelf het goede voorbeeld. Geef aan dat we binnen een bepaalde tijd het hoogste niveau van de prestatieladder sociaal ondernemen hebt bereikt. En borg dit in het aanbestedingsbeleid. Zo bereikt u de mensen die over het hoofd gezien worden
  5. Maak gebruik van buurthuizen-infrastructuur en laat daar de ambtenaar de burger ontmoeten (Het Nieuwe Loket). Zo bereikt u burgers.
  6. Overweeg Activity Based Costing als begrotingstechniek en laat u inspireren. Zo bereikt u inzicht in wat het kost om het te doen.
  7. Zet in op ontwikkeling centrum, samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ontwikkel het park en de heemtuin verder met scouting, watersport, scholen, burgers en ondernemers. Zo bereikt u ons allemaal
  8. Maar voor alles: maak goed gedegen en snel werk van privacybescherming voor onze burgers. Vertrouwen in de overheid moet onvoorwaardelijk bestaan en duldt geen afwachten en geen Kafka. Zo bereikt u een integer bestuur.

D66Geldermalsen wenst u veel wijsheid bij het werken aan de toekomst van Geldermalsen

Eén reactie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.