geraadpleegd via DBNL (KB)

Waar er eerst 21 zaten, worden er nu 31 gehuisvest. De nieuwe raad van de nieuwe gemeente wordt geïnstalleerd. De inrichting van de zaal geeft de spanning van de nog steeds lopende formatiegesprekken pijnlijk weer: De statige raadstafel is vervangen door vele eenvoudige glazen tafeltjes. Een onmogelijke grote u-vorm dwingt het publiek naar de hal waar weliswaar grote schermen staan maar waardoor het publiek gedwongen is te kijken naar hetgeen de regisseur voor ze bepaald.  Jammer, want dit is nu zo’n leuk moment voor alle nieuwsgierige inwoners, meegekomen familieleden en vrienden en vriendinnen om te zien wie met natte, gekamde haren zit, wie het trouwpak tevoorschijn heeft gehaald, wie de eed of belofte binnen één partij afgelegd en wie de hele tijd zit te friemelen aan kleding, haar of het stapel blaadjes op de tafel van het nieuwbakken raadslid. Het is ook goed om te zien dat er voldoende oude rotten aanwezig zijn, die geruststellende woorden spreken tegen nieuwe collega’s, de microfoon met ervaring quasi achteloos wegschuiven of nonchalant ter hand nemen voor een eerste prangende vraag aan de burgemeester over de onderhavige procedure. Die grote u-vorm zie je ook vaak in precaire conferenties in Azië en het Midden-Oosten waar gezichtsverlies voor alles moet worden vermeden. Het is veilig, niemand zit aan het hoofd, zelfs de waarnemend burgemeester niet maar …

De installatie Read more »

De verbazing is groot: De huidige coalitiepartijen van Geldermalsen, Dorpsbelangen, SGP en CDA, pleiten al geruime tijd voor samenwerking en fusie met buurgemeenten Neerijnen en Lingewaal. Beiden net als Geldermalsen plattelandsgemeenten. Samen zouden we een krachtig lokaal bestuur vormen dat de uitdagingen van de toekomst prima aankan. Bij de eerste de beste uitdaging, het vraagstuk hoe we in Rivierenland op korte termijn een grote groep vluchtelingen gaan opvangen, houden diezelfde partijen opeens een opmerkelijk pleidooi voor samenwerking met een stedelijke partner. Oftewel laat Culemborg en/of Tiel maar voor opvang zorgen. Dat is tenminste af te leiden uit de verklaring die zij deden uitgaan. Hoezo krachtig lokaal bestuur als je straks de grootste gemeente (GNL) in Rivierenland bent maar je hebt zelf feitelijk weinig gedaan aan acute humanitaire hulp? Hoezo krachtig lokaal bestuur als je de lokale democratie niet versterkt door besluiten te nemen zonder rekening te houden met draagvlak dat er wel degelijk is en nog voordat hier een openlijk debat over is gevoerd? Hoezo krachtig lokaal bestuur als je je straks volledig afhankelijk maakt van wat Culemborg of Tiel doet? Samenwerking met deze buurgemeenten is iets waar wij al veel langer voor pleiten in het kader van krachtig lokaal bestuur. Die kracht ontstaat juist vanuit die aanvullende verschillendheid van dorp en stad. Neerijnen en Lingewaal bieden, zoals we al eerder stelden, …

De Krachtmeting Read more »

Over bedreigingen en veel gestelde vragen Na afloop van de vergadering van 26 januari beantwoordde ik de nodige mails. Positieve, ondersteunende –waarvoor heel veel dank en mails met daarin boosheid of teleurstelling. In die laatste gaat het er meestal over dat ik lieg, dat ik niet luister, dat ik het over mijzelf afroep en dat ik niet doe wat ‘iedereen vindt’, los van dat ik dik ben, een nare stem heb, aandelen COA bezit, maar vluchtelingen in de winkel van mijn vrouw moet stoppen en dat ik ontslagen moet worden. Dit is zo’n antwoord: Geachte mevrouw en meneer, Spijtig dat u niet meer wilt praten met mij. Ik was wel nieuwsgierig geweest naar wat u allemaal als ‘gelieg’ ziet in mijn woorden. Ik begrijp hartstikke goed dat u niet op mij stemt als u denkt dat ik leugens vertel, maar waarom zou ik. En maakt u zich niet ongerust, ik zal het nooit voor het zeggen hebben in deze gemeente. Dat gaat gelukkig niet zo in een democratie. Mevrouw, meneer, ik luister en ik hoor wat mensen zeggen. Een deel wil niks, wil geen medemensen helpen, een deel wil medemensen helpen en een deel wil zoveel mogelijk medemensen helpen en allemaal vinden ze dat zij gelijk hebben en dat de ander ‘het niet snapt’ of ’niet wil luisteren’, maar dat …

De Beantwoording Read more »

Als lobby je middle-name is, hoe kun je dan zo overvallen worden door een eigen medespeler? Dát was de prangende vraag bij mij (en een heleboel andere raadsleden) na de vergadering van die maandag in oktober, van raadsleden bij Regio Rivierenland. Alwaar een wethouder van de gemeente Tiel blijmoedig uitlegt dat de Regio volgens de provincie niet het gedroomde samenwerkingsverbond is: De gemeente Tiel als lelijk eendje én prominent lid van die samenwerking in de regio, mag voortaan de kar trekken als het om provinciale projecten gaat, als het om de provincie gaat. Monden vallen open en sprakeloosheid is de toon. Want Tiel is toch één van ons? En vanuit een natuurlijke reactie, -reactief- wordt de verdediging opgetrokken, te laat. De rest laat zich raden, want weet u, het gebeurt de laatste tijd wel vaker. Eigenlijk na de Griekse crisis nogal veel. De speltheorie is heruitgevonden in de politiek. Het prisonersdilemma is van oorsprong een oefening, meestal aan het einde van een training onderhandelen, om juist dát laatste beetje menselijke ‘winners gut’ er uit te halen. Burgemeester Aboutaleb memoreerde bij OVT (VPRO) de tekst op het vliegveld van Kaapstad: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’: De sleutel tot succes in het Prisoners Dilemma. Het is immers de enige uitkomst die dan ook recht doet aan álle partijen. Rationeel, dat …

De Winst Read more »