• De Regelingen

    Het is de tijd van het jaar, begrotingen van gemeenschappelijke regelingen passeren de revue. Sommige roepen van alles op behalve dat ‘gemeenschappelijke’. Niets nieuws want het onbehagen wordt vaak aangehaald in menig verslag, werkgroep en/of twitterbericht. Het is niet democratisch, of het staat te ver van de raad, of men klaagt dat de raad geen invloed heeft en wat al nog niet meer. In onze commissie grond wordt er vanavond eentje expliciet behandeld. En door de wijze waarop het lijkt soms meer een ‘vijandelijke’ regeling. De reflex lijkt vooral: de eigen besluitvorming vergeten, de gemeenschappelijke regeling tot vijand te verklaren en iedereen en alles die er mee te maken heeft…

  • De Regel

    (Eerder geplaatst in Raadsledennieuws) Zo pal voor de jaarwisseling ligt daar kloek- ons nieuw reglement van orde. Noodzakelijk omdat de fractievoorzitters eindelijk het Presidium hebben teruggebracht tot een eenduidige taak van voorzitters van commissies. Noodzakelijk ook, omdat nu het seniorenconvent nieuw leven wordt ingeblazen. Een scheiding tussen twee bijeenkomsten die de laatste zes jaar weinig meer herkenbaar was: Urenlang gesoebat over de LangeTermijnAgenda, over de raadsagenda gecombineerd met vertrouwelijke mededelingen van burgemeester of fractievoorzitters onderling, al dan niet met de pers er doodleuk bij. Een verwarrend zonde van de tijd. En passant is er ook een poging ingevoegd om het luchtledige rondom inspreken door burgers te pareren; In onze trits…