• foto: Levent Simek @pexels

    Het Stuur

    n September hoor je er veel over in de nationale krant, tv en radio, in november wordt het dunnetjes overgedaan in uw gemeenteraad: Algemene beschouwingen, lokale pers besteedt er ook een klein stukje aan, als er een advertentie niet doorgaat. 

  • De Bereiding

    Heeft er ooit wel eens iemand een evaluatie of een raadsenquete gehouden na een herindeling. Het houdt mij bezig. Uiteraard ken ik van dichtbij alleen die ene, die nog volop in de steigers staat. Maar omdat ik vermoed dat die steigers niet arbo-proef zijn en ondertussen niemand meer iets te zeggen heeft in termen van mandaat of op welke wijze dan ook, komt dat in mij op.

  • De Regelingen

    Het is de tijd van het jaar, begrotingen van gemeenschappelijke regelingen passeren de revue. Sommige roepen van alles op behalve dat ‘gemeenschappelijke’. Niets nieuws want het onbehagen wordt vaak aangehaald in menig verslag, werkgroep en/of twitterbericht. Het is niet democratisch, of het staat te ver van de raad, of men klaagt dat de raad geen invloed heeft en wat al nog niet meer. In onze commissie grond wordt er vanavond eentje expliciet behandeld. En door de wijze waarop het lijkt soms meer een ‘vijandelijke’ regeling. De reflex lijkt vooral: de eigen besluitvorming vergeten, de gemeenschappelijke regeling tot vijand te verklaren en iedereen en alles die er mee te maken heeft…