Hij zit nu net iets meer dan een jaar, kwam binnen met een spijkerbroek aan, breed lachend en in niets leek hij een gestrenge burgemeester. Servaas Stoop, geboren in 1962, roerig jaar maar daarvoor was hij toen nog zelf veel te jong. En dat schept wel een band met hem als quasi leeftijdsgenoot -ik ben wel 3 jaar ouder en op die leeftijd maakt dat veel verschil. We delen nog meer met elkaar: ik heb het levenslicht gezien in het dorpje Dirksland in een toen schattig ziekenhuis en Servaas is burgemeester geweest van Dirksland (dat van dat ziekenhuis laten we maar even). Hij was weliswaar veel later en op die leeftijd maakt dat dan ook veel verschil. Op een later punt werd hij burgemeester van Korendijk -het huidige Hoekse Waard met daarin Strijen als vorige leverancier van een burgemeester voor West Betuwe [leuk voor de pubquiz] én met Puttershoek, alwaar ik mijn professionele carrière ben begonnen. Hij was daar dus later maar op die leeftijd maakt dat niet zo veel verschil. En nu zit hij hier. Alweer meer dan een jaar. Zeg maar een jaar na mijn vertrek uit de raad en op onze leeftijd zit daar het verschil niet meer in. Een jaar waarin het niet makkelijk was om burgervaarder voor de inwoners te zijn. Van naar buitengaan was …

De Verjaring Read more »

Tijdens de behandeling van het feitenrelaas op dinsdag 26 januari in de Lingeborgh over de gebeurtenissen en procesgang rondom de komst van een AZC in Geldermalsen, sprak de fractievoorzitter Jan de Geus namens de fractie en steunfractie de onderstaande bijdrage: Voorzitter, Deze evaluatie gaat eigenlijk niet over een AZC ja of nee. Deze evaluatie gaat eigenlijk over fatsoenlijk wonen met elkaar, over zwemles als je dat niet kunt betalen, over je veilig voelen en vooral veilig voor je kinderen. Deze evaluatie gaat eigenlijk over Geldermalsen, als plek om te willen en te mogen zijn. Nu en straks. En dus zijn we hier op ‘onze’ school. Hier wordt gewerkt, hier worden fouten gemaakt. Daardoor wordt geleerd. En als je een onvoldoende hebt gehaald, wil dat nog niet zeggen, dat je gezakt bent voor de rest van je leven. Dus een mooie, symbolische plek voor een terugblik en voor een blik naar de toekomst. En natuurlijk past daar een onafhankelijk onderzoek bij –zoals het CDA bepleit. Gaat D66Geldermalsen helemaal in mee. Maar als je wilt leren, moet je juist nú bij jezelf te rade gaan. Dan moet je geloven in je eigen vermogen tot zien en luisteren. Dan moet je durven vertrouwen op je eigen kracht en tot een mening durven komen. Dan moet je durven accepteren dat verschillende meningen naast elkaar …

Evaluatie en zelfreflectie D66Geldermalsen nav dossier AZC Read more »

17 januari 2015 plaatste de Gelderlander editie Rivierenland deels de volgende tekst van Wim Timmermans en mij als reactie op de gang van zaken tijdens de commissie Samenleving de week daarvoor. Het besluit dat daar werd medegedeeld leek een incident maar lijkt steeds meer een patroon. Een patroon waarbij transparant bestuur op de proef wordt gesteld: Een notie van wantrouwen De vergadering van de commissie Samenleving van de gemeente Geldermalsen is stil. Behalve de commissieleden zitten er misschien 6 mensen op de publieke tribune. De meeste zijn verdwaalde raadsleden. De agenda lijkt ook verre van spannend. Geen raadsvoorstellen. Geen discussiestukken. Alleen wat nota’s ter kennisname. Plotseling ontstaat er beroering in de vergadering. Het gaat over de huishoudelijke hulp. Daar heeft Geldermalsen een paar jaar geleden al fors op ingegrepen. Daardoor zouden er nu geen al te forse maatregelen meer nodig zijn. Maar wat blijkt? Iedereen die nog een beroep moet doen op huishoudelijke hulp, moet een eigen bijdrage betalen. Op zich is dat niet schokkend. Veel mensen kunnen zich dat ook wel permitteren. Alleen, ook de minima en mensen die daar vlak boven zitten, moeten ineens een eigen bijdrage gaan betalen. Zo’n twintig euro per maand. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen van tachtig jaar oud met alleen AOW. Dat AOW gaat grotendeels op aan vaste lasten. Daar is misschien …

Notie van wantrouwen Read more »

Het coalitieakkoord werd op de vrijdag voor het (Paas)weekend vrijgegeven, we keken er reikhalzend naar uit, we wilden de ‘sandwichmethode’ toepassen maar moesten tot tien tellen en stoppen. Als een gebed zonder einde. Dat is niet goed, maar als je op inhoud wilt kunnen discussiëren moet er inhoud zijn. Hierbij de eerste analyse waar die ontbreekt en zoals die dinsdagavond in de raad is verwoord: Voorzitter, als geen ander, begrijpt D66 dat in een open akkoord weinig ruimte is voor details. Wanneer deze echter wél in een akkoord verschijnen is het daarom reden hier extra zorgvuldig naar te kijken en welwillende waarschuwingen af te geven. We lopen even door dit akkoord dat zich het best laat typeren als: Niets nieuws onder de zon , oude koeien en een gebrek aan ambitie omfloerst met het ‘samen’-mantra. en staan bij een 10-tal punten stil: ten eerste Voorzitter, al in de eerste alinea wordt een mandatering op ondemocratische gronden afgegeven. De zeggenschap, waar dit college en de coalitie afstand van wil doen en dit neer wil leggen bij ‘dorpen en wijken die de uitdaging willen aangaan’ zoals dat er staat, is een bedenkelijk signaal en pseudo democratisch denken. Net als voor de dorpen en wijken waar men die uitdaging niet voelt maar wel zaken geregeld wil hebben. De coalitie gaat er onterecht vanuit …

Vaststelling coalitieakkoord 22 april 2014 Read more »

Voorzitter, Vitale gemeente, vitale dorpen en vitale inwoners belooft beweging, samenwerking en levenslust naar de toekomst met duidelijke doelen voor ogen. Het is een akkoord van co-creatie en zo open moet het ook blijven. Open naar de bewoners van Geldermalsen, open voor wat moet en nodig is. De voornemens die in dit akkoord staan zijn stuk voor stuk van groot belang voor een toekomstbestendig Geldermalsen. De versnelde ombouw van ontwikkel naar beheergemeente spreekt D66 zeer aan. Het realistische financiële overzicht door de gefaseerde afwaardering van grondwaarden die er niet zijn, de investering in de portefeuille samenleving, de realisatie van het mfc/ecg zoals eerder bedacht in deze periode, de focus op samenwerking met anderen voor een lean en mean lokale overheid; allemaal zaken die voor D66 Geldermalsen van belang zijn, waar we over meegesproken hebben en wat er nog steeds in staat. Het uitgangspunt om de begroting sluitend te hebben, om de totale lasten voor de burgers niet te laten stijgen, en de afspraak om ieder jaar opnieuw te bezien of er sowieso wel een lastenstijging noodzakelijk is, zoals ook eergisteren door Dorpsbelangen werd geuit, is voor D66 van groot belang. D66 tekent niet mee. Niet uit rancune, maar vanuit zorg, zorg voor de haalbaarheid van een aantal voornemens. In de kranten heeft men het over een gedogen door D66. Gedogen …

Vaststelling coalitieakkoord 28 juni 2012 Read more »