Jan de Geus voor D66Gelderland

Voor Gelderland

Door herindelingen zijn er steeds minder gemeenten en ontstaan er steeds meer regio’s in Gelderland. Dat vereist een ander richtpunt van de Provinciale Staten. Niet vanuit het provinciehuis naar buiten werken en doen, maar van buiten naar binnen: Veel meer faciliteren, veel meer zorgen voor regio’s ambities mogelijk maken, veel meer vanuit de regio de provincie opbouwen. We hebben met zijn allen een enorme woningbouwopgave, we hebben met z’n allen een enorme klimaatopgave, we hebben met z’n allen heel veel te doen in het daadwerkelijk vormgeven aan de uitvoering van de omgevingswet. Daar is coördinatie  hard voor nodig, daar is bestuurlijke kracht voor nodig en dat voor de nieuwe rol van de provinciale Staten; richting transitie van de regio’s, vormgeven aan de regio.

Mijn kandidatuur voor de provinciale Staten voor D66 Gelderland is ontstaan uit acht jaar lang fractievoorzitterschap in Geldermalsen. Precies daar waar we tegen de grenzen van de provincie aanlopen. Soms letterlijk maar ook figuurlijk bijvoorbeeld bij de komst van het AZC en bijvoorbeeld bij het kunnen bouwen van de woningen aan de rand van de Randstad, de poort naar de beter.  Dat is niet uniek voor deze gemeente, dat telt voor iedere regio; Het is niet mogelijk om één beleidsrichting te formuleren voor heel Gelderland. Tezelfdertijd zijn er grenzen aan Gelderland’s grenzen: samenwerking met andere provincies en landen is cruciaal om kracht naar de regio’s mogelijk te maken. Gelderland is rijk aan regio’s, met elk een eigen dynamiek . Dat is waarom ik mij wil inzetten voor de Provinciale Staten van Gelderland. Recht doen aan de regio’s omdat de Veluwe nu eenmaal anders is dan Rivierenland, omdat de Achterhoek anders is dan Rijk van Nijmegen. En de mensen met die kennis, die zitten daar en die wil ik gaan helpen om sterke regio’s maken.

We staan in Gelderland ook voor de enorme opgave voor verbeteren van ons klimaat. Om de toekomst te borgen voor de kinderen van Gelderland en voor de kinderen van de wereld. Als grootste provincie moeten wij daar het verschil malen voor Nederland. Een voortrekkersrol verder vorm geven. Op alle gebieden. Van onderwijs die leidt tot innovatie in werk en economie tot kringloop land- en tuinbouw. Van duurzaam en levenbestendig wonen mogelijk maken voor een iedereen en met aandacht voor mensen in woningnood. Ieder onderwerp heeft integraal te maken met elk ander onderwerp. Die samenhang is van belang. Moet gefaciliteerd worden. Dat is de nieuwe meerwaarde van de provinciale staten. Niet meer en niet minder. Aan die opgave wil ik graag meewerken.

Daarom deze oproep voor leden van D66 in Gelderland: Maak uw keuzelijst zelf en plaats mij in de top 5 en dan maak ik samen met het D66Gelderland team er een waardevol Provinciale Staten van.


Nawoord:

Het was en bleef de dertiende plaats op de lijst. Verrassend veel stemmen vanuit de omliggende plaatsen. Een kwestie van werken aan bekendheid voor de toekomst dus 😉